Tư Vấn Chứng Chỉ Hành Nghề XD

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

PHỤC VỤ 24/7 – TẬN TÌNH -CHUYÊN NGHIỆP

Năng lực công ty xây dựng hạng 1,2,3 chuẩn theo bộ xây dựng cấp

 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng trên toàn quốc cấp, phải được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng.
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng) căn cứ trên các cơ sở pháp lý sau:
 • Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CÁ NHÂN MUỐN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 • Không nắm rõ quy trình làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 • Hồ sơ không chuẩn chỉnh, nhân sự không phù hợp, kê khai năng lực sai
 • Không tự phân loại cấp và loại công trình dẫn đến đánh sai hạng năng lực
 • Hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu công trình thiếu giáp lai.
 • Đăng ký xin xét quá nhiều lĩnh vực, nhầm lẫn giữa các lĩnh vực xin
 • Thông qua dịch vụ không uy tín chứng chỉ không được cập nhật trên trang năng lực hoạt động xây dựng của bộ xây dựng.

CÁC LĨNH VỰC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. LĨNH VỰC THIẾT KẾ

 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công nghiệp nhe;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn;

2. LĨNH VỰC THI CÔNG

 • Thi công công trình dân dụng;
 • Thi công lắp đặt thiết bị công trình;
 • Thi công công trình giao thông.
 • Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn
 • Thi công xây dựng công trình công nghiệp

3. LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG

 • Thi công công trình dân dụng;
 • Thi công lắp đặt thiết bị công trình;
 • Thi công công trình giao thông;
 • Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn;
 • Thi công xây dựng công trình công nghiệp

4. LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Quản lý dự án dân dụng;
 • Quản lý dự án giao thông;
 • Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật
 • Quản lý dự án nông nghiệp & PTNT

 

5. LĨNH VỰC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

 

6. LĨNH VỰC KHẢO SÁT

 • Khảo sát địa chất;
 • Khảo sát địa hình;

HỒ SƠ THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG

 • 1. Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu tại thông tư 17/2017/TT-BXD – Bộ Xây Dựng.
 • 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức (nếu có).
 • 3. Bản kê khai năng lực tài chính trong thời hạn 3 năm tính đến thời điểm cấp chứng chỉ năng lực, máy móc và các phần mềm liên quan.
 • 4. Bản quy trình quản lý thực hiện công việc lĩnh vực tham gia xin chứng chỉ hoặc hệ thống quản lý chất lượng (quy trình ISO) tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức.
 • 5. Danh sách các cá nhân chủ chốt của công ty: nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.
 • 6. Các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu theo quy định tại thông tư số 17/2016/TT-BXD.

QUY TRÌNH TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 • Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, vui lòng đăng ký tại form hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 0907624123
 • Bước 2: Đội ngũ chuyên viên có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, nối máy tư vấn giải đáp các thắc mắc từ phía doanh nghiệp.
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, phân bổ chuyên viên đúng chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp sắp xếp hồ sơ cho chuẩn chỉnh nhất.
 • Bước 4: Gửi đánh giá, thẩm định tính khả thi và thứ hạng của hồ sơ.
 • Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ sau thẩm định, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và gửi trực tiếp lên Bộ, Sở Xây dựng.
 • Bước 6: Phòng chuyên viên cập nhật tình hình cấp chứng chỉ cho các đơn vị doanh nghiệp.
 • Bước 7: Trao chứng chỉ, và ký kết hợp đồng thanh lý.
.
.